Υδατική τοξικολογία

Εξάμηνο: 5
Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Κωδικός: 191ΘΔ13Ε
Επιστημονικός υπεύθυνος: Mαρία Κωστοπούλου-Καραντανέλλη
Διδάσκων: Mαρία Κωστοπούλου-Καραντανέλλη
Επικουρική διδασκαλία: -
Τρόπος βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο.
Εργαστήρια-φροντιστήρια. Δίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της εργασίας

..διδακτικές σημειώσεις ›› 


Σύνοψη

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε βασικά κεφάλαια της Υδατικής Τοξικολογίας, με σκοπό την εξοικείωσή τους στις βασικές αρχές και τεχνικές.

Προαπαιτουμενα

Θεωρούνται δεδομένες βασικές έννοιες της Βιολογίας, της Αναλυτικής Χημείας, της Περιβαλλοντικής Χημείας και της Στατιστικής.

Παρατηρησεις

Επιλεγμένα θέματα-προβλήματα παρουσιάζονται στην αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο μαθήματος


 • Εισαγωγή στην Υδατική Τοξικολογία
 • Το υδάτινο σύστημα
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική συγκέντρωση των χημικών ουσιών
 • Βασικές Αρχές και Έννοιες της Υδατικής Τοξικολογίας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα
 • Τοξικές ουσίες και Επιπτώσεις. Σχέση συγκέντρωσης - απόκρισης
 • Πειράματα οξείας & χρόνιας τοξικότητας: Μεθοδολογία & Σχεδιασμός πειραμάτων. Πειράματα τοξικότητας με ιζήματα.
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 • Βιοσυσσώρευση & Βιοδιαθεσιμότητα σε πολυφασικά συστήματα
 • Βιοδείκτες για την εκτίμηση της τοξικότητας

Εργαστήρια/Φροντιστήρια:

Σχεδιασμός πειραμάτων τοξικότητας, Στατιστική ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα


Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν και να κατανοήσουν Κεφάλαια Υδατικής Τοξικολογίας και να αντιληφθούν τη σημασία της προσέγγισης σε θέματα αξιολόγησης της ρύπανσης των υδάτινων συστημάτων. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές εισάγονται αρχικά σε βασικές έννοιες και αρχές και στη συνέχεια συμμετέχουν σε εργαστήρια/φροντιστήρια, θέτοντας έτσι επί πρακτικής βάσης τη θεωρία. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή προτροπή του διδασκόμενου να αναλύει και να συνθέτει γνωστική πληροφορία, με ερωτήματα και προβλήματα εφαρμογής. Συνεπώς, σταδιακά, αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης της πληροφορίας σε πεδία υδατικής τοξικολογίας, που σχετίζονται άμεσα με ρύπανση και τα οποία θα αξιοποιήσει κύρια κατά την επαγγελματική του απασχόληση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία - Εγχειρίδια


 • Βλαχογιάννη, Θ. και Βαλαβανίδης, Α., 2010. Δοκιμασίες Τοξικότητας και Οικοτοξικότητας σε Υδρόβιους Οργανισμούς, (Σελ. 109).
 • Βαλαβανίδης, Α., 2008. Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία, (Σελ. 463). Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτόν τον σύνδεσμο.
 • Προτείνονται από τη διδάσκουσα για μελέτη επιλεγμένα άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία


 • Zar, J.H., 2009. Biostatistical Analysis, 4th Edn, Prentice Hall International, (Σελ. 663).
 • Rand, G.M., 1995). Fundamentals of Aquatic Toxicology: Effects, Environmental Fate, and Risk Assessment, 2nd. Edn Taylor & Francis, (Σελ. 1125).
 • Shayne, G.C., 1998. Statistics and Experimental Design for Toxicologists, 3rd Edn CRC Press, (Σελ. 437).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam