English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος
 • Προσωπικό
 • ΔΕΠ
 • Προσωπική σελίδα
 • Στέλιος Κατσανεβάκης

  Στέλιος Κατσανεβάκης
  Τίτλος:Καθηγητής
  Απασχόληση:Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
  Γραφείο:Β.7
  Ώρες γραφείου:Δευτέρα: 11:00-13:00
  Τηλέφωνο:(+30)22510 36821
  E-mail:mail
  Ιστοσελίδα:https://www.researchgate.net/profile/Stelios_Katsanevakis
  Βιογραφικό σημείωμα:cv

  Έρευνα

  Η ερευνητική μου δραστηριότητα εντάσσεται στην θαλάσσια οικολογία και τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σε τρεις τομείς έρευνας: (α) Θαλάσσια Διατήρηση και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας στη λεκάνη της Μεσογείου, (β) Βιολογικές Εισβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, (γ) ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων θαλάσσιας οικολογικής παρακολούθησης.

  Διδασκαλία

  Σε προπτυχιακό επίπεδο: Θαλάσσια Οικολογία, Θαλάσσια Βιοποικιλότητα, Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία.

  Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία, Παράκτια Οικολογία και Βιοποικιλότητα (συμμετοχή), Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες (συμμετοχή), Μέθοδοι πεδίου, ανάλυση δεδομένων και μοντέλα στις θαλάσσιες επιστήμες (συμμετοχή).

  Επαγγελματικές δραστηριότητες

  2019-σήμερα: Καθηγητής Θαλάσσιας Οικολογίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

  2014–2019: Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Οικολογίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

  2011-2014: Ερευνητής στο Joint Researh Center (European Commission)

  2007-2011: Ερευνητής Δ' στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

  2005-2006: Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Λοιπές δραστηριότητες

  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη του European Alien Species Information network (EASIN; http://easin.jrc.ec.europa.eu/)
  • Συμμετοχή/συντονισμός εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, π.χ. MARISCA (http://www.marisca.eu/), MARCONS (http://www.marcons-cost.eu/), PROTOMEDEA (http://www.protomedea.eu/), MESMA (http://mesma.org/)
  • Editor-in-Chief του διεθνούς περιοδικού 'BioInvasions Records'
  • Deputy Editor-in-Chief του διεθνούς περιοδικού 'Aquatic Invasions'
  • Associate Editor των διεθνών περιοδικών 'Mediterranean Marine Science' και 'Frontiers in Marine Science'
  • Κριτής σε >50 διεθνή επιστημονικά περιοδικά

  επιλεγμενες δημοσιευσεις


  Συνολικά >275 δημοσιεύσεις εκ των οποίων 144 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

  Giakoumi S, Katsanevakis S, Albano PG, Azzurro E, Cardoso AC, Cebrian E, Deidun A, Edelist D, Francour P, Jimenez C, Mačić V, Occhipinti-Ambrogi A, Rilov G, Ramzi Sghaier Y, 2019. Management priorities for marine invasive species. Science of the Total Environment 688: 976–982.

  Essl F, Dullinger S, Genovesi P, Hulme PE, Jeschke JM, Katsanevakis S, Kühn I, Lenzner B, Pauchard A, Pyšek P, Rabitsch W, Richardson DM, Seebens H, van Kleunen M, van der Puttten WH, Vilà M, Bacher S, in 2019. A conceptual framework for range-expanding species that track human-induced environmental change. BioScience 69: 908-919.

  Mazaris AD, Kallimanis A, Gissi E, Pipitone C, Danovaro R, Claudet J, Rilov G, Badalamenti F, Stelzenmüller V, Thiault L, Benedetti-Cecchi L, Goriup P, Katsanevakis S, Fraschetti S, 2019. Threats to marine biodiversity in European protected areas. Science of the Total Environment 677: 418–426.

  Mazaris AD, Katsanevakis S, 2018. The threat of biological invasions is under-represented in the marine protected areas of the European Natura 2000 network. Biological Conservation 225: 208–212.

  Giakoumi S, Hermoso V, Carvalho S, Markantonatou V, Dagys M, Iwamura T, Probst WN, Smith RJ, Yates KL, Almpanidou V, Novak T, Ben-Moshe N, Katsanevakis S, Claudet J, Coll M, Deidun A, Essl F, Garcia-Charton JA, Jimenez C, Kark S, Mandić M, Mazaris AD, Rabitsch W, Stelzenmüller V, Tricarico E, Vogiatzakis IN, 2018. Conserving European biodiversity across realms. Conservation Letters 2018: e12586.

  Thanopoulou Z, Sini M, Vatikiotis K, Katsoupis C, Dimitrakopoulos P, Katsanevakis S, 2018. How many fish? Comparison of two underwater visual sampling methods for monitoring fish communities. PeerJ 6: e5066

  Stelzenmüller V, Coll M, Mazaris AD, Giakoumi S, Katsanevakis S, Portman M, Degen R, Mackelworth P, Gimpel A, Albano PG, Almpanidou V, Claudet J, Essl F, Evagelopoulos T, Heymans JJ, Genov T, Kark S, Micheli F, Pennino MG, Rilov G, Rumes B, Steenbeek J, Ojaveer H, 2018. A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management. Science of the Total Environment 612: 1132–1140.

  Mazaris AD, Almpanidou V, Giakoumi S, Katsanevakis S, 2018. Gaps and challenges of the European network of protected sites in the marine realm. ICES Journal of Marine Science 75: 190–198.

  Katsanevakis S, Sini M, Dailianis T, Gerovasileiou V, Koukourouvli N, Topouzelis K, Ragkousis M, 2017. Identifying where vulnerable species occur in a data poor context: combining satellite imaging and underwater occupancy surveys. Marine Ecology Progress Series 577: 17–32.

  Katsanevakis S,, Tempera F, Teixeira H, 2016. Mapping the impact of alien species on marine ecosystems: the Mediterranean Sea case study. Diversity and Distributions 22: 694–707.

  Giakoumi S, Guilhaumon F, Kark S, Terlizzi A, Claudet J, Felline S, Cerrano C, Coll M, Danovaro R, Fraschetti S, Koutsoubas D, Ledoux JB, Mazor T, Mérigot B, Micheli F, Katsanevakis S, 2016. Space invaders; biological invasions in marine conservation planning. Diversity and Distributions 22: 1220–1231.

  Katsanevakis S,, 2016. Transplantation as a conservation action to protect the Mediterranean fan mussel Pinna nobilis. Marine Ecology Progress Series 546: 113–122.

  Katsanevakis S,, Levin N, Coll M, Giakoumi S, Shkedi D, Mackelworth P, Levy R, Velegrakis A, Koutsoubas D, Caric H, Brokovich E, Ozturk B, Kark S, 2015. Marine conservation challenges in an era of economic crisis and geopolitical instability: The Mediterranean Sea case. Marine Policy 51: 31–39.

  Katsanevakis S,, Coll M, Piroddi C, Steenbeek J, Ben Rais Lasram F, Zenetos A, Cardoso AC, 2014. Invading the Mediterranean Sea: biodiversity patterns shaped by human activities. Frontiers in Marine Science 1:32

  Giakoumi S, Sini M, Gerovasileiou V, Mazor T, Beher J, Possingham HP, Abdulla A, Cinar ME, Dendrinos P, Gucu AC, Karamanlidis AA, Rodic P, Panayotidis P, Taskin E, Jaklin A, Voultsiadou E, Webster C, Zenetos A, Katsanevakis S, 2013. Ecoregion-based conservation planning in the Mediterranean: dealing with large-scale heterogeneity. PLoS ONE 8(10): e76449.

  Liquete C, Piroddi C, Drakou EG, Gurney L, Katsanevakis S, Charef A, Egoh B, 2013. Current status and future prospects for the assessment of marine and coastal ecosystem services: a systematic review. PLoS ONE 8(7): e67737.

  Micheli F, Levin N, Giakoumi S, Katsanevakis S, Abdulla A, Coll M, Fraschetti S, Kark S, Koutsoubas D, Mackelworth P, Maiorano L, Possingham HP, 2013. Setting priorities for regional conservation planning in the Mediterranean Sea. PLoS One 8(4): e59038.  επιπλεον συνδεσμοι

  Προσωπική σελίδα στο ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Stelios_Katsanevakis

  Προσωπική σελίδα στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stelioskatsanevakis

  Προσωπική σελίδα στο Scholar Google: http://scholar.google.gr/citations?user=PWAQG60AAAAJ&hl=en