English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μας είναι πιστοποιημένο από την ΑΔΙΠ στον ανώτατο βαθμό αξιολόγησης "Fully Compliant"


Οδηγός σπουδών 2020-2021

guide

Σύλλογος αποφοίτων
του Τμήματος

Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας – ΣΠΩΘΒΕ

Σύσταση επιτροπής διαχείρισης φοιτητικών παραπόνων


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινω-νικής μέριμνας. Σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός  για τη διασφάλιση της συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας και κρίνουν ότι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να απευθυνθούν στο ανθρώπινο δυναμικό των Συμβουλευτικών Σταθμών. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με τις αρχές του ιατρικού απορρήτου.

Συμβουλευτικός σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης

 • Σπουδές
 • λογότυπο σελίδας

  Σπουδές

  Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος εφοδιάζουν τους απόφοιτους με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών στην ωκεανογραφία και στις θαλάσσιες επιστήμες. Τα προγράμματα σπουδών μας παρέχουν στους νέους επιστήμονες τα απαιτούμενα προσόντα για να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ερευνητές και επαγγελματίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

  διαβάστε εδώ τη γνώμη των αποφοίτων μας !


  Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Ωκεανογραφίας.

  Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές διεξάγονται σε περιβάλλον υψηλής ποιότητας, με το εκπαιδευτικά και ερευνητικά έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό σε συνεχή αλληλεπίδραση και ουσιαστική επικοινωνία με τους φοιτητές και φοιτήτριες. Η εκπαιδευτική διαδικασία επωφελείται από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την παραγωγή, και υποστηρίζεται από σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, όπως και μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ευρωπαϊκών συνεργασιών και προγραμμάτων ανταλλαγών/μετακίνησης επιστημόνων. Το Τμήμα μας υποστηρίζει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις μεταπτυχιακές σπουδές τους μέσω παροχής διευκολύνσεων σε υποδομές και υπηρεσίες, βράβευσης της ακαδημαϊκής αριστείας, και προσφοράς ευκαιριών για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο.  προπτυχιακές σπουδές | μεταπτυχιακές σπουδές | διδακτορικό δίπλωμα | πρακτική άσκηση


  banner

  Σπουδές με περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο

  Η οικονομία μιας χώρας σαν την Ελλάδα, που διαθέτει 6000 νησιά και περισσότερα από 13000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εξαρτάται προφανώς από τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στην παράκτια ζώνη και σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από την ακτή, ενώ ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Η αλιεία είναι ένας επίσης σημαντικός τομέας που συντηρεί άμεσα ή έμμεσα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στη νησιωτική χώρα. Υπό αυτές τις συνθήκες οι σπουδές στις Θαλάσσιες Επιστήμες αποκτούν ειδική βαρύτητα, και καλούνται να καλύψουν σύγχρονες ανάγκες για επιστημονικό δυναμικό με ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης διαχείρισης των πόρων του.

  Σύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνολογικός εξοπλισμός


  Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι εγκατεστημένο σε νεόδμητο κτήριο εφοδιασμένο με σύγχρονα εργαστήρια και επιστημονικό εξοπλισμό, ενώ διαθέτει και το Ερευνητικό Σκάφος Αμφιτρίτη για εφαρμογές στο πεδίο. Προσφέρει ένα εστιασμένο αλλά ταυτόχρονα φιλικό περιβάλλον, κατάλληλο να υποστηρίξει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, είτε αυτοί επιδιώκουν επαγγελματικούς στόχους, είτε ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα.

  Ποιοτικές σπουδές στην πανέμορφη Λέσβο


  Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να απολαύσουν ποιοτική ζωή στην πόλη της Μυτιλήνης. Το ανθρώπινο μέγεθός της, οι πολυάριθμες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο και από πολιτιστικούς φορείς, η έντονη κοινωνική ζωή, οι φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι καθώς και οι πολιτιστικές παραδόσεις της πόλης δίνουν τη δυνατότητα στο φοιτητή να συνδυάσει το υψηλό επίπεδο σπουδών του με καλή διασκέδαση και δημιουργική απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο. Οι νέοι φοιτητές θα αγαπήσουν το νησί και θα απολαύσουν ευχάριστη διαμονή.  Σας καλωσορίζουμε, και σας καλούμε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες σπουδών στο Τμήμα μας.