Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΟΣΙΜΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα (12 μήνες), σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν 4 εβδομάδες διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια καθώς και εξ αποστάσεως διδασκαλία. Απαιτείται η εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης. Με γνώμονα την ακαδημαϊκή επίδοση οι φοιτητές βραβεύονται με ειδικές υποτροφίες.

Τα προσφερόμενα μαθήματα καθώς και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες (ECTS) παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.


Α' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS
1 Μικροβιολογία του νερού 5
2 Χημεία και τοξικολογία του νερού 5
3 Υδρογεωλογία και διαχείριση υδατικών πόρων 4
4 Χημικές αναλύσεις νερών - Εργαστηριακό μάθημα 6
5 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - Εργαστηριακό μάθημα 6
Μαθήματα επιλογής (1 από 4)
1 Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας 4
2 Εισαγωγή στη Στατιστική 4
3 Ρόλος του νερού στη Δημόσια Υγεία 4
3 Επαναχρησιμοποίηση νερού 4Β' Εξάμηνο Σπουδών
Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS
1 Πόσιμο νερό: επεξεργασία, απολύμανση, αφαλάτωση 6
2 Νομοθετικό πλαίσιο για τα νερά 6
3 Διατριβή εξειδίκευσης 14
Μαθήματα επιλογής (1 από 3)
1 Νερά κολύμβησης σε τεχνητό περιβάλλον 4
2 Διαπίστευση εργαστηρίων ανάλυσης νερού 4
3 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανία του νερού 4

ECTS (Α' & Β' Εξαμήνων) 60

Το θέμα της διατριβής εξειδίκευσης επιλέγεται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με έναν επιβλέποντα Καθηγητή του προγράμματος.
Σύνοψη

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Μυτιλήνη - Πάτρα
Διάρκεια: 12 μήνες
Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά
Μορφή εκπαίδευσης: Διδασκαλία δια ζώσης (4 εβδομάδες) και εξ αποστάσεως - Έρευνα
Τύπος εκπαίδευσης: Πλήρους χρόνου
Διορία υποβολής αιτήσεων: Σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: msc_cm@aegean.gr
Tηλέφωνο: 22510 36862mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam