Ηλεκτρονικές υπηρεσίες & υπηρεσίες γραμματείας

Προσεχώς, οι περισσότερες υπηρεσίες της Γραμματείας θα προσφέρονται on-line μέσω του νέου Φοιτητολογίου, το οποίο είναι υπό κατασκευή.


Από τους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να κατεβάσετε τις φόρμες και να πληροφορηθείτε για βασικές υπηρεσίες της Γραμματείας:
Η χρήση των παρακάτω υπηρεσιών προϋποθέτει ένα έγκυρο λογαριασμό του πανεπιστημιακού μας δικτύου (η κατά περίπτωση οποιουδήποτε ελληνικού πανεπιστημιακού δικτύου).

Ακαδημαϊκή ταυτότητα (Πάσο)

Συνδεθείτε με την υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας (Πάσο).

plato

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης open eclass

Συνδεθείτε με την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης open eclass του Πανεπιστημίου Αγαίου.

plato

H Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης open eclass αναβαθμίζει με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθόδους το χώρο της εκπαίδευσης και διευρύνει το φάσμα μετάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης, περιορίζοντας τα γεωγραφικά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Υπηρεσία e-University

Συνδεθείτε με την υπηρεσία "e-University".

e-university

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών Cardisoft eUniversity, προσφέρει λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της γραμματείας, της υπηρεσίας πρωτοκόλλου και προσωπικού, συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών φοιτητών και καθηγητών.

Υπηρεσία Microsoft Imagine

Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης λογισμικού "Microsoft Imagine".

msdn

Οι φοιτητές, οι καθηγητές, και το προσωπικό του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν δωρεάν λογισμικά και λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν στο κέντρο λήψης λογισμικού Microsoft Imagine.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται ένα έγκυρο username και password του πανεπιστημιακού μας δικτύου.

Υπηρεσία συγγραμμάτων Εύδοξος

Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική υπηρεσία διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων "Εύδοξος".

evdoxos

O Εύδοξος προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα, ενημέρωση για σημεία παραλαβής, διαχείριση σημειώσεων και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Υπηρεσία online αποθήκευσης αρχείων Πίθος

Συνδεθείτε με την υπηρεσία online αποθήκευσης αρχείων "Πίθος".

pithos

Η υπηρεσία πίθος προσφέρει σε κάθε χρήστη σημαντικό αποθηκευτικό χώρο online, προσβάσιμο από παντού με ασφάλεια. Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας. Οι χρήστες μπορούν επιπλέον να μοιραστούν τα αρχεία τους με άλλους χρήστες. Προσφέρονται δυνατότητες αναζήτησης και αρχειοθέτησης (versioning). Η χρήση της υπηρεσίας διέπεται από όρους που μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα.

mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam