English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος
 • Σπουδές
 • Μελλοντικοί φοιτητές
 • Επαγγελματικές προοπτικές
 • Επαγγελματικές προοπτικές

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών προοπτικών και επιλογών σταδιοδρομίας. Λόγω της μοναδικότητας του Τμήματος στον ελληνικό χώρο στην κατεύθυνση αυτή, της σημασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την Ελλάδα, της αυξημένης ευαισθητοποίησης και άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης πιεστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, του εύρους των γνωστικών αντικειμένων τα οποία διδάσκονται κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, οι απόφοιτοι έρχονται να καλύψουν το κενό σε ανάγκες για στελέχη με ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα θαλάσσιων επιστημών. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές, με την επιλογή μαθημάτων από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, να κατευθύνουν οι ίδιοι τις σπουδές τους προς τον τομέα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιθυμίες τους για την απόκτηση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.


  thumb
  thumb
  thumb
  thumb
  thumb

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών μπορούν να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. Με αίτησή τους εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ιχθυολόγου). Σημειώνεται ότι η απασχόληση, με αμοιβή ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «'Ασκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».


  thumb
  thumb
  thumb
  thumb
  thumb

  Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών μπορούν να διορίζονται σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, όπως δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων - ΤΕΔΚ, οργανισμούς εποπτευόμενους από ΟΤΑ), στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α). Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ένταξη των επιστημόνων της θάλασσας στις διαδικασίες πρόσληψης καθηγητών μέσης εκπαίδευσης για διδασκαλία περιβαλλοντικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση.


  Τέλος, η εξειδίκευση που παρέχεται στους επιστήμονες της θάλασσας τους επιτρέπει να απασχοληθούν στην Υδρογραφική Υπηρεσία, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες), σε εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ και σε εργαστήρια περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερών ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια κλπ).
  Διαβάστε περισσότερα για τις επαγγελματικές προοπτικές στους σύνδεσμους που ακολουθούν, ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης.  link thumb

  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου πληροφόρησης στις Θαλάσσιες Επιστήμες & Τεχνολογίες, και ενημερωθείτε για τις σχετικές δραστηριότητες ανά χώρα, καθώς και για ανακοινώσεις προσφοράς εργασίας.

  link thumb

  Η εξαιρετική αυτή ιστοσελίδα υποστηρίζεται από επιστήμονες του παγκοσμίου φήμης Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole. Εξερευνήστε τη σημασία και τις επαγγελματικές δυνατότητες ανά επιστημονικό πεδίο, γνωρίστε επιλεγμένους ωκεανογράφους που περιγράφουν την εργασία τους και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, και ταξιδέψτε στον μαγευτικό κόσμο των θαλάσσιων επιστημών.

  link thumb

  Η ιστοσελίδα περιέχει πληθώρα πληροφορίας για τις επαγγελματικές προοπτικές στην Ωκεανογραφία, καθώς επίσης και συνδέσμους προς διάφορα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

  link thumb

  Εδώ θα βρείτε ένα καθημερινά ανανεώσιμο newsletter σχετικά με νέες επιστημονικές ανακοινώσεις, προγράμματα σπουδών, και προσφορές εργασίας σχετικά με τα κητώδη και τη βιοακουστική.

  link thumb

  'Εχοντας έναν πιο τεχνικό προσανατολισμό, η ιστοσελίδα διαθέτει μία μεγάλη λίστα από προσφορές εργασίας που σχετίζονται με την Ωκεανογραφία, κατηγοριοποιημένες σε τομείς όπως οι γεωεπιστήμες, η υποθαλάσσια μηχανική, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ή η μετεωρολογία.

  link thumb

  Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένους διάφορους σύνδεσμους προς ιστοσελίδες με επαγγελματικές προσφορές στην Ωκεανογραφία.


  Επισκεφτείτε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες..


  link thumb

  Ο βραβευμένος αυτός ιστότοπος φιλοξενεί πλούσιο εκπαιδευτικό και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τα κητώδη, και το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τον ήχο στους ωκεανούς.

  link thumb

  Tο Τμήμα μας συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ένα ισχυρό ερευνητικό κέντρο της Μεσογείου με πλούσιο έργο στον τομέα της Ωκεανογραφίας και της θαλάσσιας εξερεύνησης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του και πληροφορηθείτε για τις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Ελληνικό χώρο.

  link thumb

  Το Census of Marine Life αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών από 80 και πλέον χώρες, οι οποίοι διερεύνησαν για παραπάνω από 10 χρόνια την ποικιλότητα, κατανομή, και αφθονία των θαλάσσιων οργανισμών. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας φιλοξενούνται σε έναν εντυπωσιακό ιστότοπο, όπου μη λησμονήστε να επισκεφτείτε τις συλλογές φωτογραφιών.