λογότυπο σελίδας

Προσωπικό

Η κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Ωκεανογραφίας. Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό υπηρετεί με συνέπεια αυτόν το στόχο, προάγοντας την άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπως βιογραφικό σημείωμα, ερευνητικό και διδακτικό έργο, σύνδεσμοι εργαστηρίων ή λοιπών ερευνητικών ενδιαφερόντων, είναι διαθέσιμες στο μενού πλοήγησης αριστερά. Η σελίδα προσωπικού συμπεριλαμβάνει και το λοιπό επιστημονικό, τεχνικό ή διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.
Πρόσθετες πληροφορίες

Το ακαδημαϊκό έργο διεκπεραιώνεται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του διδακτικού προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση. Οι διδάσκοντες προστατεύονται από την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ενώ οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Τα μέλη ΔΕΠ και το Διδακτικό Προσωπικό με σύμβαση συνεπικουρούνται στο έργο τους από τα μέλη ΕΤΕΠ και το Επιστημονικό Προσωπικό Εργαστηρίων.


Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Το έργο των μελών ΔΕΠ είναι εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει τη διδασκαλία, και συγκεκριμένα τη διεξαγωγή πανεπιστημιακών παραδόσεων, την οργάνωση, επίβλεψη ή και διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηρίων, την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, τον έλεγχο και βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών κλπ. Το βασικό και εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και επεξεργασία επιλεγμένων επιστημονικών θεμάτων με σκοπό την προαγωγή της γνώσης σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, τη δημοσίευση ερευνητικών πορισμάτων και την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην επεξεργασία και λήψη αποφάσεων από τα πανεπιστημιακά όργανα και τη συμμετοχή στο έργο ειδικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας που πιθανόν να συγκροτούνται για την προώθηση επιμέρους θεμάτων.Διδακτικό Προσωπικό με σύμβαση

Το εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας διεξάγεται επίσης από Διδακτικό Προσωπικό με σύμβαση. Στους διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν καθηγητικά προσόντα αντίστοιχα των μελών ΔΕΠ, ανατίθεται η διδασκαλία μαθημάτων και εξεταστικού έργου, καθώς και η διεξαγωγή ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου αντίστοιχου με αυτό των μελών ΔΕΠ.Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού καλύπτουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.Επιστημονικό Προσωπικό Εργαστηρίων

Τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού Εργαστηρίων αποτελούνται από εξειδικευμένους επιστήμονες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των προπτυχιακών εργαστηρίων. Επιμελούνται της οργάνωσης και διεξαγωγής των εκπαιδευτικών ασκήσεων των φοιτητών, την εξέτασή τους, ενώ επιμελούνται και για την ομαλή λειτουργία των Εργαστηρίων του Τμήματος.Επίτιμοι Διδάκτορες

Τον Δεκέμβριο 2002 ο Dr Davis S. Cronan, Καθηγητής Θαλάσσιας Γεωχημείας του Imperial College of Science, Technology and Medicine του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η αναγόρευση έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Η συμβολή του Καθηγητή Dr D. Cronan υπήρξε σημαντική στην εξερεύνηση των ωκεανών και στη μελέτη των ελληνικών θαλασσών. Επίσης, προώθησε τη συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και την εκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων.


Τον Ιούνιο 2009 ο κ. Αλέξανδρος Μαράτος, Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α., αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Η αναγόρευση έγινε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Ο κ. Μαράτος πραγματοποίησε πολυετείς σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα σχετικά με την Υδρογραφία. Υπηρέτησε στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού από το 1972 έως το 2002 και διετέλεσε Διευθυντής της την περίοδο 1994 έως 2002 όπου και απεστρατεύθη με το βαθμό του Υποναυάρχου Π.Ν. Έχει συμμετάσχει ως Επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής στις Διασκέψεις των Τεχνικών Επιτροπών και της Ολομέλειας του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού καθώς και του Διακυβερνητικού Ωκεανογραφικού Οργανισμού της UNESCO. Από το 2002 είναι Πρόεδρος του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. Ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (1985-1989) συνέβαλε στην αναδιοργάνωση του Ιδρύματος και στην ανάδειξή του σε ερευνητικό κέντρο υψηλού επιστημονικού κύρους. Έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ωκεανογραφίας στη χώρα μας (1974). Ο κ. Μαράτος έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.mailto:anti-spam@anti-phishing.org | fake@antispam.org | @@ (at) (dot) .c@om .n@et | @ (at)@ @..(do.t) ...c ..@.et contact: no u f@ mailto: noone. antispam@ @spam spam -nospam

mailto:@@@@@@@ MailTo:@.@.@.@ @.@ .@. .@.com .@..com error@invalid@page@exception@hahahaa!!!mailto:: @nospam mailto:@NOSPAM.com nospam@com.com.com me@nospam.server.nl.com.uk.ca.edu.gov.exe ;) spammer at dot dot com fakeaddress at dot com dot com dot com dot com dot com $?�Ά??ε?Ύψ@hotmail.com &&$@blah.n?t We like it when email harvesters crash :)

WPOISON wpoison_el.php nospam