English | Περιεχόμενα | Επικοινωνία | Eίσοδος
 • Προσωπικό
 • ΔΕΠ
 • Προσωπική σελίδα
 • Ουρανία (Ράνια) Τζωράκη

  Ουρανία (Ράνια) Τζωράκη
  Τίτλος:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Απασχόληση:Διαχείριση Λεκάνης Απορροής και Παρακτίου Περιβάλλοντος
  Γραφείο:B.15
  Ώρες γραφείου:12:00 -15:00, Πέμπτη
  Τηλέφωνο:6992144693
  E-mail:mail
  Ιστοσελίδα:https://www.researchgate.net/profile/O_Tzoraki?ev=hdr_xprf&_sg=SCMNqNcY_27EXNZubrVe8HiHwea4M-reOMpeGzbq70nLx28OUXRozL-Ke8TzkrodVGgmGmY43RIoWSX1u1M8OySW
  Βιογραφικό σημείωμα:cv

  Έρευνα

  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση της

  "Λεκάνης Απορροής και του Παρακτίου Περιβάλλοντος"

  μέσω από μια σειρά από καινοτόμες προσεγγίσεις στο πεδίο της:

  - της υδρομετρίας και της υδρολογικής μοντελοποίησης,

  -των διεργασιών διάβρωσης,

  -τον χαρακτηρισμό, την τύχη, τη μεταφορά και τη φυσική αποκατάσταση των ρύπων.

  Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε θέματα σχετικά με:

  α. την διαχείριση της παράκτιας ζώνης (ιζηματικό ισοζυγίο στην παράκτια ζώνη, περιβαλλοντικοί παράμετροι λιμανιών και μαρίνας, οικοσυστημικές υπηρεσίες στην παράκτια ζώνη)

  β. την ανάπτυξη της τεχνολογίας Particle Image Velocimetry με τη χρήση UAVs για την μέτρηση της ταχύτητας των δελταικών ρευμάτων και των ποταμών

  γ. τη δημιουργία αυτόματου συστήματος προειδοποίησης πλημμύρας ποταμών

  δ. την διαχείριση ποταμών διαλείπουσας ροής (επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και των αρδεύσεων στις χαμηλές ροές στα ποτάμια της Μεσογείου και στην οικολογία τους)

  ε. την συμβουλευτική σταδιοδρομίας (προσφύγων) επιστημόνων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω EURAXESS.

  Διδασκαλία

  Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκει τα μαθήματα Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών, Υδρολογία και Θεωρία και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την συνδρομή των Πολίνα Τουρλιώτη (ΕΔΠ) και Γιάννη Παντελάκη (ΕΔΠ).

  Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών συντονίζει το μάθημα Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών.

  Έχει διδάξει σε διεθνή περιβάλλοντα, όπως: στο Leibniz University Hannover (Γερμανία), στο Sidi Mohamed Ben Abdellah University (Μαρόκο), στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), στο Concepcion University (Χιλή), στο University of Parthenope (Ιταλία), και σε διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως:

  Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM) Erasmus Mundus Joint Master Degree

  και  International master programme Water Resources and Environmental Engineering (WATENV).

  Επαγγελματικές δραστηριότητες

  Τμηματικός εκπρόσωπος ERASMUS+ (2020 μέχρι σήμερα)

  Συνδιοργανωτής του SAR-GREECE, BRIDGEI και BRIDGEII δικτύων για επίβλεψη και καθοδήγηση επιστημόνων προσφύγων, https://www.uni-bielefeld.de/International/projects/bridge/bridge.html

  Μέλος συμβουλευτικής επιτροπής και αξιολογητής σε διάφορα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

  Λοιπές δραστηριότητες

  Μέλος του Lesvos Inter-Agency Consultation Forum που οργανώνεται από την UNHCR GREECE - LESVOS

  Ιδρυτής του citizen science network για την Ελλάδα του δικτύου SMIRES, http://www.smires.eu/

  Μέλος της επιτροπής επιμόρφωσης μηχανικών του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης


  επιλεγμενες δημοσιευσεις

  Koutsovili E., Tzoraki O., Theodossiou, N., Gaganis P., 2021. Numerical assessment of climate change Impact on the hydrological regime of a small Mediterranean river, Lesvos Island, Greece, Acta hort regiotec, 24, 2021(1): 28–48, DOI: 10.2478/ahr-2021-0022

  Koutalakis, P., Tzoraki, O., Prazioutis, G., Gkiatas, G., Zaimes, G., 2021. Can Drones Map Earth Cracks? Landslide Measurements in North Greece Using UAV Photogrammetry for Nature-Based Solutions. Sustainability, 13, DOI:3390/su13094697

  Banegas A., Montes I.-Y., Tzoraki O., et al. 2021. Hydrological, environmental and taxonomical heterogeneity during the transition from drying to flowing conditions in a Mediterranean intermittent, Biology 10, 316. https:// doi.org/10.3390/biology10040316

  Ćulibrk A., Tzoraki O., Portman M. 2021.  Adaptation of an evaluation freshwater framework to a coastal system: The case of Kamari, Santorini. Journal of Environmental Management, 288, 112406, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112406

  Koutalakis P., Tzoraki O., and Zaimes G., 2021. Software utilized for image-based velocimetry methods focused on water resources. Desalination and Water Treatment, 218, 1-17, DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2021.26923

  Nabih S., Tzoraki O., Zanis P., Tsikerdekis T., Akritidis D., Kontogeorgos I., Benaabidate L. Alteration of the Ecohydrological Status of the Intermittent Flow Rivers and Ephemeral Streams due to the Climate Change Impact (Case Study: Tsiknias River). Hydrology. 2021; 8(1):43. https://doi.org/10.3390/hydrology8010043

  Efstratiou A.-M., Tzoraki O., 2021. Coronavirus survival on beach sand: Sun vs COVID-19, Volume 167, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112270

  Tramblay Y., Rutkowska A., Sauquet E., et al., 2021. Trends in flow intermittence for European Rivers. Hydrological Sciences Journal. 66 (1), 37-49 DOI: 10.1080/02626667.2020.1849708  επιπλεον συνδεσμοι